Kako izbeći kakofoniju u vezama?
Da li ste spremni da za četiri nedelje transformišete
svoje odnose sa drugima?
Budite deo jedinstvenog, autorskog, programa koji će vam pomoći da steknete bolji uvid u dinamike trenutnih odnosa
i kroz coaching seanse i vežbe steknete veštine za unapređenje istih!

PROGRAM POČINJE 20. MAJA, I ZA SAMO 

€35 DOBIJATE:

ČETIRI ON LINE GRUPNE SEANSE

Jednom nedeljno, sat i po, u kojim otkrivamo kočnice, programe i uverenja koja oblikuju naše obrasce ponašanja, i učimo kako da ih prilagodimo da bi nam bile korisne u odnosima sa drugima.

NEDELJNI I DNEVNI ZADACI

Dobijate domaće zadatke, podeljene po danima, kako bi vežbali naučeno na seansama, i pratili lični napredak.

INDIVIDUALNU COACHING SEANSU

U trećoj nedelji, jedna individualna seansa sa mnom, na kojoj se bavimo isključivo vašom temom. 

E MAIL PODRŠKA

Tokom celog programa i dve nedelje posle, sam vam dostupna

za sva pitanja i dileme.

ČLANSTVO U LIFE2LIVE4ME FACEBOOK GRUPI

Grupa služi kao podrška. U okviru grupe delimo koristan

sadržaja i dodatne zadatke za one koji žele više.

ČESTA PITANJA

Kada počinje program?

Program počinje 20. maja, i traje do 10. juna.

Kada se organizuju grupne coaching seanse?

Seanse se organizuju u terminu koji dogovaramo kao grupa.

Obično se održavaju radnim danom sa početkom nakon 18:00 časova.

 

Koliko iznosi participacija?

Učešće u programu je €35 (i u dinarskoj protivvrednosti)

Kako mogu da uplatim?

Kada se prijavite za program, dobićete instrukcije za uplatu.

Iz Srbije, uplaćujete na žiro račun.

Iz inostranstva putem PayPal-a  

Do kad mogu da se prijavim?

Broj mesta je ograničen i prijave zatvaramo kada se grupa popuni.

Imate dodatnih pitanja? Pišite mi 

Program je namenjen onima koji:

  • žele da poboljšaju odnose sa ljudima u svom okruženje – emotivnim partnerom, roditeljima, kolegama, prijateljima, decom…;

  • se nailaze u ’vrzinom kolu’ komplikovanih odnosa;

  • nailaze na međusobno nerazumevanje i otežanu komunikaciju sa okruženjem;

  • žele da izgrade odnose zasnovane na zdravim granicama i poštovanju.

Šta je grupni coaching i kako funkcioniše?

Grupni coaching je metodologija koja se sprovodi sa malim grupama polaznika koji imaju istu temu na kojoj žele da rade.

Sa svakim polaznikom se obavi info razgovor definisanja individualnog cilja coaching-a, i zadaci koji se dobijaju prate plan ka tom cilju.

U grupnim seansama se ne bavimo sadržajem, već strukturom i obrascima tako da svaki polaznik ima slobodu da podeli sa grupom onoliko sadržaja koliko mu prija.

Koje su prednosti grupnog coaching-a?  

  

PRISUTNOST U PROCESU

Činjenica da postoji više učesnika u seansi podstiče pojedince da svesno i aktivno učestvuju u pronalaženju odgovarajućih rešenja kako za sebe, tako i za ostale članove grupe.  

VEĆI JE PROCENAT OSTVARENJA ŽELJENOG REZULTATA

U grupi je lakše postići rezultate jer kroz svedočenje napretka članova grupe, povećava se vera u proces i ostvarenje sopstvenog cilja.

UVEĆANJE DRUŠTVENOG KAPITALA

Društvo ljudi koji su voljni da uče i primenjuju naučene tehnike, a imaju slične ciljeve, je velika podrška svakom članu. Formiraju i odnosi zasnovani na otvorenošću i uzajamnoj podršci. Ovaj aspekt pogotovo dolazi do izražaja kada je u pitanju coaching za poboljšanje međuljudskih odnosa.

VIŠE PERSPEKTIVA

Kada imate oko sebe ljude koji su suočeni sa sličnim izazovima i dele želju da ih prevaziđu, dobijate priliku da učite i kroz perspektive drugih članova. Na ovaj način stičemo raznovrsne uvid i širimo sopstvenu perspektivu. Ovo je pogotovo korisno kod ograničavajućih uverenja jer kroz proces coaching-a  imamo priliku da identifikujemo nekoliko različitih načina rešavanja istog problema, kad smo možda videli samo jedan.

PODRŠKA

Coaching grupe obično pružaju veliku podršku i ohrabrenje. Takva podrška i podsticaj su velika motivacija i inspirišu svakog člana grupe da istraje u željenim ciljevima. Ovo je veoma korisno posebno u situacijama kada naiđete na prepreke, koje se uobičajeno javljaju pri izlasku iz zone komfora.

POVERLJIVOST

Ono o čemu razgovarano tokom seansi, ostaje na seansi! Sve podeljene informacije, komentari i uvidi su poverljivi i ostaju unutar grupe.

Takođe, mnogi klijenti uviđaju da je grupni coaching mnogo pristupačniji od individualnih seansi.