• Branislava Majstorović

Promena je jedina konstanta

Ma kako to paradoksalno zvučalo, promena jeste jedina konstanta. I priznali mi to ili ne, nalazimo se u promeni globalnih razmera.

Možda ima i onih čija se svakodnevnica nije mnogo promenila, međutim ne možemo poreći da to kolektivno nije slučaj.


Neke jednostavne radnje sada zahtevaju planiranje. Izbačeni smo iz rutina. Svakodnevnica žulja, nekog manje nekog više, kao novi par cipela.

Iako je promena nešto što nam nije strano, proces koji ona podrazumeva retko ko razume.

Ipak, promena, kroz ljudsko ponašanje, je oblast koja se izučava više od pola veka. Prvi, zvaničan, rad na temu promene je predstavljen 1969. godine. Doktorka Elizabeth Kubler-Ross je, kroz krivu promene, prikazala faze kroz koje prolaze oboleli do terminalnih oboljenja, od saznanja do prihvatanja.

U međuvremenu je sprovedeno još stotine istraživanja i bez obzira na oblast i primenu, svima je zajedničko jedno, kriva.


Na polju ličnog razvoja kriva promene se koristi od 2000. (John Fisher), i pomaže nam da lakše i uspešnije prihvatimo promenu kada nastupi. Kako Fisher objašnjava, kriva je univerzalna za svakog pojedinca, međutim vreme provedeno u svakoj od faza je individualno. Takođe, nije nužno da prođemo kroz sve faze niti svaki pojedinac prođe ceo proces.

Nije tajna da promene ne dolaze iz zone komfora. Svaka promena je uzrokovana šokom! Bilo da je inicijalna kapsula očekivano unapređenje, visok holesterol u krvi ili pandemija globalnih razmera, ’izmeštanje’ iz svakodnevnog je trzaj koji nas podstiče da nešto menjamo.

Kriva promene se sastoji od tri faze koje, ako osvestimo i razumemo, dovode do lakšeg i trajnog usvajanja promene.


U prvoj fazi krive promene prolazimo kroz nekoliko emocija, unapred određenim redosledom – anksioznost, optimizam, poricanje, strah. U prvoj fazi mi smo svesni promene koja je nastala međutim i dalje verujemo da to neće u mnogome uticati na nas. Naši unutrašnji dijalog se smenjuje od ’Da li ću moći?’ preko ’Ma sve će biti dobro.’ i ’Ništa se suštinski nije promenilo.’ do ’Ovo je mnogo veće od mene i ne mogu da izađem na kraj!’.


U drugoj fazi osvešćujemo šta će se tačno promeniti i kako. Tada nastupa spoznaja šta sve promena podrazumeva. Počinjemo da se cenkamo sami sa sobom, nakon čega sledi osećaj krivice i, često, depresivan osećaj iz kog možemo da skliznemo u mrzovolju pa čak i agresiju. Mnogi često ostanu zaglavljen u nekoj od emocija druge faze, najčešće u fazi cenkanja kada počnu da se zavaravaju da je promena nepotrebna; ili kada skliznu u mrzovolju i agresiju, okrivljujući ceo svet za sopstveno nezadovoljstvo. Tu obično sačekaju sledeću promenu/šok kako bi ponovili putanju krive.


Treća faza je faza prihvatanja i usvajanja promene. To je uzlazna putanja koja podrazumeva prilagođavanje novom ponašanju, veštinama, prevazilaženje ograničenja i pronalaženje novih rešenja.

Tek nakon sve tri faze možemo smatrati da smo se promeni prilagodili i spremno da sačekamo sledeću.

Pojedinci koji vladaju krivom promene su i oni koji su fleksibilni, i koji se kratko zadržavaju u emocijama prve i druge faze, i najveći deo svoje energije ulože u treću fazu.

Pojedinci koji nisu fleksibilni se klackaju između poslednjeg stanja druge i prvog stanja prve faze ljuljuškajući se u zoni komfora.


Šta možemo da uradimo kako bi sebi i drugima pomogli da lakše prihvatimo promene?


Pre svega, korisno nam je da tačno identifikujemo fazu u kojoj se nalazimo i da razumemo da je sasvim ok to što je neko u fazi poricanja, dok se mi borimo sa osećajem krivice.

Kada nastupi promena uvek je preporučljivo da se fokusiramo na činjenice, da postavljamo pitanja ili istražimo odgovore za ono što nam možda nije jasno, i da se suočimo sa poricanjem tako što ćemo izazvati uverenje koje nas drži zarobljeno.


Drugu fazu možemo lakše prevazići ukoliko prihvatimo da je promena neminovna i damo sebi slobodu da razmišljamo o novom cilju ili projektu koji će nam pomoći da se fokusir


amo na proces. Budite kreativni i ne isključujte ni jednu varijantu koja vam padne na pamet. Dozvolite sebi da razradite korake koji će vam biti motivacija u trećoj fazi.


U trećoj fazi se fokusiramo na male pobede i slavimo ih. Svaki put kada ispoštujemo plan ili obavimo zadatak, nagradimo sebe. U ovoj fazi je takođe korisno fokusirati se na lekcije i učenja koja smo dobili o sebi i promeni kroz koju prolazimo.

Tek kada prihvatimo proces promene koje nam dolaze prevazilazimo uspešno sa kraćim zadržavanjem, i trošenjem energije na manje korisne faze i većim fokusom na sam rast.

Ukoliko biste želeli podršku u promeni kroz koju prolazite, prijavite se za BESPLATNI vodič ’Put promene’.

Pišite mi na branislava.majstorović@coachingserbia.com i poslaću vam PDF dokument.