• Branislava Majstorović

Kako postaviti cilj koji se ostvaruje?

Updated: Apr 18


Create a blog post subtitle that summarizes your post in a few short, punchy sentences and entices your audience to continue reading.Postavljanje ciljeva je oblast koja se izučava već neko vreme. Svi smo čuli za metodu SMART postavljanja ciljeva. SMART metoda se pojavila 1981. godine i bazirana je na pretpostavci da su uspešni (ostvarivi) ciljevi:

Specific – Jasno definisani

Measurable – Merljivi

Attainable – Dostižni

Realistic – Realni

Timely – Vremenski definisani 

Međutim, praksa je pokazala da u velikom broju slučajeva, SMART postavljeni ciljevi se ne ostvaruju. Zašto je to tako?

Odgovor je jednostavan! Da bi cilj bio ostvaren, nije dovoljno da je samo specifičan, mjerljiv, dostižan, realan i vremenski definisan ... potrebno je da bude i privlačan osobi koja pokušava da ga ostvari!

Velika dostignuća u istoriji se nisu dešavala zato što su njihovi tvorci postavljali SMART ciljeve, već zato što su njihovi tvorci verovali u svoj cilj i kada su drugi govorili da je nemoguć!

Postavljanje ostvarivih ciljeva

Često smo u situaciji da sebi postavljamo ciljeve koji odražavaju ono šta drugi žele, a ne ono što mi, kao pojedinac, želimo! Ovo ne važi samo za poslovne ciljeve koje nam nameće firma ili poslodavac, vođeni ciljevima i potrebama firme, vrlo često je ovo slučaj i u našim privatnim životima.

Porodica kao i potreba da pripadamo određenoj grupi ili društvu često utiču na ciljeve koje postavljamo sebi. Takođe, strah od gubitka onoga što imamo je veliki faktor koji utiče na nas.

Posledica je da često ne razumemo ili ne verujemo u ciljeve koje smo postavili te se programiramo na neuspeh pre nego što smo i krenuli na put ostvarenja.

Vera u dostižnost cilja je neophodna pričali mi o ciljevima velikih korporacija, preduzetnika ili ličnim ciljevima. Bilo da je u pitanju postizanje ličnog cilja kao što je gubitak kilaže ili pokretanje sopstvenog biznisa, ukoliko ne verujemo da je to moguće, šanse za uspeh su nam jako ograničene!

U čemu je onda razlika između SMART i ostvarivih ciljeva?

Ostvarivi ciljevi su psihički i emotivno prijemčivi za pojedinca i dovoljno stimulativni da nam ostanu privlačani čak i u periodima stalnih promena.

Richard Bandler i John Grinder, začetnici Neuro Linguističkog Programiranja (NLP), su izučavali i modelovali brojne pojedince koji su bili izvanredni u ostvarivanju izuzetnih rezultata u svojim područjima delovanja. Tokom svog rada, Bandler i Grinder su identifikovali devet ključnih koraka za postizanje ciljeva.

Zato se pripremite, jer je samo devet koraka od postavljanja i ostvarenja vašeg cilja i života koji želite za sebe!

1. Postavite pozitivan ishod

Naš mozak je specifičan po tome što ne prepoznaje negacije. Kada bih vam rekla da ne pomislite na zelenog konja, šta je prva stvar na koju ćete pomisliti? Pa na neki oblik ili formu zelenog konja, naravno!

Razlog je jednostavn. Da bi naš mozag mogao da izvrši zadatu naredbu, on prvo mora da locira zelenog konja, u mašti ili u sećanju.

Po istom principu mozak obrađuje i ciljeve ukoliko ih postavimo u negaciji, odnosno ukoliko ih formulišemo kao nešto što ne želimo umesto onoga što želimo.

U NLP-u takve ciljeve nazivamo 'odbijajući' ciljevi. Primeri ciljeva postavljenih u negaciji je mnogo, primera radi, to su ciljevi tipa:

Želim da izgubim kilažu. Ne želim više da radim za nekoga drugog.

U konkretnim primerima, naš mozak pre svega razmišlja o predmetu cilja – težini, rad za nekog drugog. Na taj način podsvesno fiziolološki i neurologistički vezujemo emocije za konkretan pojam.

Da bi cilj bio uspešan korisno je da je i pozitivno postavljen i da odražava nešto ka čemu težimo. Primeri toga bi bili:

Ja ću se zdravo hraniti.Ja ću razviti svoju poslovnu ideju i postati svoj gazda.

Uspešni sportisti su programirani da razmišljaju na ovaj način. Kad vrhunski fudbaler uđe u jedanesterac da šutira penal, on razmišlja o tome kako će pogoditi gol, ne misli o tome da ne promaši!

Kako zračimo, to i privlačimo!

2. Postavite kontekst cilja

Vrlo je važno da željenom cilju date kontekst! Gde želite da se ovaj ishod dogodi? Širina pojma 'gde' zavisi od cilja. To geografski može biti definisano npr. u radiusu od 20km od mesta prebivališta ili može biti vrlo konkretna tipa na sastanku u kancelariji.

Kada želite da se to dogodi? Stavljanje vremenskog okvira cilju, odnosno kada želite da vam se cilj ostvari će povećati vaš fokus i pomoćiće vam u procesu planiranja.

S kim želite da postignete cilj? Korisno je identifikovati sve učesnike koji će biti uključeni u postizanje vašeg cilja. Bilo da je reč o prijateljima, porodici, kolegi, ili još nepoznatom klijentu, važno je da utvrdite ko su učesnici i da razumete šta vam je tačno od njih potrebno. 

Bez definisanja gde, kada i sa kim, nikada nećete u potpunosti znati da li ste na pravom putu ostvarenja cilja!

3. Razmislite o tome šta je visa svrha ili namera vašeg cilja

Ciljevi su često postavljeni na bazi osnovne namere, npr ja ću se zdravo hraniti. To je 'ono' što želite da učinite, međutim, u svakom postavljenom cilju postoji i sekundarna ili viša namera – 'zašto' želimo da ostvarimo taj cilj. U ovom primeru to može biti da bi imali više kondicije ili da bi mogla da obučem određenu haljinu. Često je to cilj samog cilja!

Nažalost, često propustimo da uočimo šta je naša viša namera i time rizikujemo da dovedemo osnovnu nameru i višu nameru u sukob. Na primer, naša osnovna namera može biti da pokrenemo sopstveni biznis, i ako nam je sekundarna ili viša namera da provodimo više vremena sa porodicom, korisno je da pažljivo planiramo i postavljamo korake za ostvarenje cilja kako bi obe namere bile zadovoljene.

 Ako pokretanje vlastitog biznisa podrazumeva mnogo sastanaka i službenih putovanja zbog kojih ćete često biti odsutni, onda će vaš osnovni cilj biti u sukobu sa vašim sekundarnim ciljem, koji je verovatno i vaša prava želja, tako da će taj nesklad dovesti prevashodno do nezadovoljstva i na kraju neuspeha.

Uvek je dobro zapitati se – šta je to što ja tačno želim postizanjem ovog cilja?

4. Utvrdite šta će biti dokaz postignutog cilja

Mi svakodnevno komuniciramo sa svetom putem naših pet čula: vizualno, auditivno, kinestetički, ukusom i mirisom. Da bi se saživeli sa našim ciljem važno je da ga povežemo sa neurološkim sistemom putem čula.

Kada razmišljate o postignutom cilju, uvek se zapitajte:

Kada ostvarim svoj cilj....

Šta ću videti?

Šta ću čuti?

 Kako ću se osećati?

 Koji će biti mirisi oko mene?

 Da li postoji neki ukus koji ću osetiti? Koji je to ukus?

Nesvesni deo mozga ne zna razliku između onoga što se stvarno desilo i onoga što je preživljeno u mašti. Dakle, uposlite svoju maštu da što realnije zamisli sve što ćete videti, čuti i osetiti kada ostvarite svoj cilj i već ćete biti na putu ka uspehu!

Što je doživljaj ostvarenog cilja živopisniji, to će zakon privlačnosti biti veći!

5. Proverite da li postizanje cilja zavisi isključivo od vas

Prilikom postavljanja cilja, trudite se da ga definišete tako da u velikoj meri vi kontrolišete ostvarenje istog. Ukoliko ostvarenje vašeg cilja u velikoj meri zavisi od inputa ili doprinosa drugih, sam put do cilja može zahtevati mnogo više truda pa čak i stresa.

Ukoliko je učešće drugih u ostvarenju vašeg cilja neizbežno, obavezno razmislite o tome kako možete to učešće smanjiti na minimum ili šta je potrebno da uradite kako bi svi učesnici dali doprinos u zadatim rokovima.

Izbegavajte stresnost čekanja na druge – trudite se, što je više moguće, da ostvarenje zavisi od vas!

6. Procenite ulog za postizanje cilja

Za svaku akciju uvek postoji ulog koji ne mora biti samo novčani. Postoji možda ‘cena’ koja može biti u obliku drugih mogućnosti koje ćete propustiti ili nečega od čega ćete odustati da bi postigli svoj cilj.

Zbog toga je važno da kada postavite svoj cilj ocenite sve uključene ‘troškove’ i procenite da li će benefit, koji dobijate ostvarenjem cilja biti daleko vredniji u odnosu na ulog koji investirate.

Na primer, ako napuštate trenutno zaposlenje da biste pokrenuli sopstveni biznis to često znači da ćete mnogo vremena provoditi samostalno u poslu. Ukoliko je timski rad nešto što visoko vrednujete, zapitajte se da li benefit sopstvenog biznisa prevazilazi benefite timskog rada. Ukoliko ste zabrinuti da ne prvazilazi, smislite način na koji možete ovo da prevaziđete.

Uvek se zapitajte koji su sve ‘troškovi’ postizanja cilja i da li ste spremni da platite tu cenu?

7. Utvrditi da li postoji neka viša svrha koja vas održava u trenutnom stanju stvari

Činjenica da već niste postigli cilj, može da znači da vaše sadašnje stanje ispunjava neki viši cilj ili nešto što visoko vrednujete a da to niste svesno prepoznali.

Korisno je da prepoznate koje su sve potrebe ispunjene ukoliko ostanete u trenutnoj situaciji i da li ove potrebe mogu biti zadovoljene na drugačiji način.

Na primer, ukoliko ste stalno zaposleni, redovna plata, bez obzira da li vam je dovoljna, pruža vam osećaj finansijske sigurnosti. Ukoliko uđete u sopstveni posao, ovaj osećaj može biti ugrožen.

Ukoliko je to slučaj, razmotrite da li je sigurnost redovnih primanja nešto što možete da prevaziđete, i ako nije, da li postoji način da to prevaziđete.

Zaptitajte se – zašto već nisam postigao svoj cilj?

8. Identifikujte prvi korak

Pre nego što bilo koji cilj može postati uspešan, potrebno je da napravite prvi korak! Pažljivo identifikujte šta je tačno taj prvi korak i šta je sve potrebno da uradite da bi ga načinili. Napravite detaljan plan šta, kako, gdi i zapišite ga! Obavežite se na posvećenost – ne odugovlačite i ne odlagajte! Sve što možete učiniti danas, uradite!

Cilj bez plana je samo san! Plan bez cilja je noćna mora!

9. Procenite uticaj koji će ostvarenje vašeg cilja imati na vašu okolinu

Malo je verovatno da će se postizanje vašeg cilja odvijati u izolaciji bez uticaja na druge delove vašeg života i sistema kom pripadate. Pažljivo procenite šta mogu biti ishodi i uticaj koji će cilj imati na sve aspekte vašeg života. Kakave će promene ostvarenje cilja doneti sistemu kom pripadate? Da li će ostvarenje cilja omogućiti pozitivan doprinos?

U CARS-u vas podržavamo da MANIFESTujete ciljeve. Pomažemo vam da kreirate ciljeve koji su:

Magični

Afirmativni

Nacrtani – jasan plan

Inspirativni

Filmski – povezani sa neurologiom kroz sva čula

Ekološki – sa pozitivnim uticajem na sistem

Sistmskih promena – sa podrškom celog sistema kom pripadamo

Trajni